Home SOI CẦU VIPĐỀ ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

+Với thẻ nạp 500.000 VNĐ. các chuyên gia sẽ tư vấn cho anh chị nên đánh đầu đuôi nào.đảm bảo c.xác tuyệt đối hôm nay

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

 

Ngày Đầu – Đuôi Miền Bắc Kết Quả
HÔM NAY hot hot hot hot
15/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU 1 ĐUÔI 9
14/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 2 ĐUÔI 8
13/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 4 ĐUÔI 5
12/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 1 ĐUÔI 8
11/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 0 ĐUÔI 5
10/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 4
09/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 3
08/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 3 ĐUÔI 2
07/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU 3 ĐUÔI 9
06/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 1 ĐUÔI 5
05/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU 2 ĐUÔI 6
04/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 3
03/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 Trúng ĐẦU 3 ĐUÔI 7
02/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 Trúng ĐẦU 4 ĐUÔI 4
01/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 6 ĐUÔI 5
30/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng đầu 5
29/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu Đuôi 0
28/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu Đuôi 6
27/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 Trúng đuôi 5
26/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Trúng đầu 2
25/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 miss
24/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 miss
23/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu Đuôi 2
22/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 miss
21/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng Đuôi 1
20/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 Trúng đầu 9
19/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
18/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 Trúng đầu 2 Đuôi 0
17/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu 4 Đuôi 3
16/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6 Đuôi 3
15/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 Trúng đầu 7 Đuôi 7
14/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng đầu 8 Đuôi 8
13/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6 Đuôi 2
12/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5– Đuôi 6
11/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng đầu 4
10/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu 4– Đuôi 5
09/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 Trúng đầu 5– Đuôi 3
08/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 Trúng đầu 1
07/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng đầu 9
06/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6– Đuôi 4
05/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8
04/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Trúng đầu 0– Đuôi 8
03/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu 4– Đuôi 9
02/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 Trúng đầu 4
01/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 Trúng đầu 1
31/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng đầu 6– Đuôi 7
30/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Trúng đầu 6– Đuôi 0
29/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Trúng đầu 8– Đuôi 7
28/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 Trúng đầu 2– Đuôi 7
27/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
26/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8
25/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Trúng đầu 6– Đuôi 0
24/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 Trúng đầu 1– Đuôi 7
23/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Trúng đầu 3– Đuôi 5
22/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 miss
21/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5– Đuôi 6
20/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5
19/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 Trúng đầu 1– Đuôi 9
18/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 miss
17/08/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 miss
16/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Trúng đầu 8– Đuôi 7
15/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 miss
14/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng đầu 8– Đuôi 6
13/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu 4– Đuôi 9
12/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 Trúng đầu 7– Đuôi 7
11/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6
10/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
09/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
08/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
07/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng Đuôi 3
06/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 miss
05/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3– Đuôi 8
04/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
03/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng đầu 8– Đuôi 6
02/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3– Đuôi 8
01/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Trúng đầu 2– Đuôi 8