Home SOI CẦU VIPĐỀ ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

+Với thẻ nạp 500.000 VNĐ. các chuyên gia sẽ tư vấn cho anh chị nên đánh đầu đuôi nào.đảm bảo c.xác tuyệt đối hôm nay

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

 

Ngày Đầu – Đuôi Miền Bắc Kết Quả
HÔM NAY                                                   
14/11/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦU 5
13/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦUĐUÔI 8
12/11/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦUĐUÔI 4
11/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 6 Trúng ĐẦUĐUÔI 7
10/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 7 Trúng ĐẦU 1
09/11/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦU 0
08/11/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 5 miss
07/11/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦUĐUÔI 4
06/11/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦUĐUÔI 1
05/11/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 0 Trúng ĐẦUĐUÔI 0
04/11/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 3 Trúng ĐẦUĐUÔI 3
03/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 0 Trúng ĐẦU 1
02/11/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦUĐUÔI 4
01/11/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦUĐUÔI 8
31/10/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 2 Trúng ĐUÔI 2
30/10/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦUĐUÔI 8
29/10/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 8 miss
28/10/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 9 Trúng ĐẦUĐUÔI 9
27/10/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 6 Trúng ĐẦUĐUÔI 6
26/10/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 9 Trúng ĐẦUĐUÔI 9
25/10/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 6 miss
24/10/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦUĐUÔI 4
23/10/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 7 miss
22/10/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 7 Trúng ĐẦUĐUÔI 7
21/10/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 2 Trúng ĐẦU 7
20/10/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 1 miss
19/10/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦUĐUÔI 8
18/10/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 7 Trúng ĐẦUĐUÔI 7
17/10/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦUĐUÔI 1
16/10/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 5 Trúng ĐẦU 4
15/10/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 2 Trúng ĐẦU 3
14/10/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦUĐUÔI 1
13/10/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦUĐUÔI 8
12/10/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 9 Trúng ĐUÔI 9
11/10/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦUĐUÔI 8
10/10/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 6 Trúng ĐẦUĐUÔI 6
09/10/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 5 Trúng ĐẦU
08/10/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦUĐUÔI 1
07/10/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦU 0
06/10/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 9 miss
05/10/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 2 Trúng ĐẦUĐUÔI 2
04/10/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦUĐUÔI 1
03/10/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 7 Trúng ĐẦUĐUÔI 7
02/10/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦUĐUÔI 1
01/10/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 9 miss
30/09/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦUĐUÔI 4
29/09/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦUĐUÔI 4
28/09/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 6 Trúng ĐUÔI 6
27/09/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦUĐUÔI 8
26/09/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 7 Trúng ĐẦUĐUÔI 7
25/09/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 9 Trúng ĐẦUĐUÔI 9
24/09/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 0 Trúng ĐẦU 2
23/09/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 3 miss
22/09/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦUĐUÔI 4
21/09/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦUĐUÔI 8
20/09/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 6 Trúng ĐẦUĐUÔI 6
19/09/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 9 Trúng ĐẦU 2
18/09/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦU 4
17/09/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 8 miss
16/09/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦU 9
15/09/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 3 Trúng ĐẦUĐUÔI 3
14/09/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 3 Trúng ĐẦUĐUÔI 3
13/09/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 2 Trúng ĐẦUĐUÔI 2
12/09/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 7 Trúng ĐUÔI 7
11/09/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 5 Trúng ĐẦU 4
10/09/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 2 miss
09/09/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 3 Trúng ĐẦUĐUÔI 3
08/09/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦUĐUÔI 8
07/09/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 6 Trúng  ĐUÔI 6
06/09/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 7 Trúng ĐẦUĐUÔI 7
05/09/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 9 Trúng ĐẦU
04/09/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦUĐUÔI 4
03/09/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦUĐUÔI 4
02/09/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 6 Trúng ĐẦU 2
01/09/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 7 Trúng ĐẦUĐUÔI 7
31/08/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 0 Trúng ĐẦUĐUÔI 0
30/08/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 6 Trúng ĐẦUĐUÔI 6
29/08/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 3 Trúng ĐẦUĐUÔI 3
28/08/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 8 miss
27/08/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 2 Trúng ĐUÔI 2
26/08/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 3 Trúng ĐẦUĐUÔI 3
25/08/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦUĐUÔI 1
24/08/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦU 6
23/08/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng ĐẦUĐUÔI 7
22/08/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng ĐẦUĐUÔI 3
21/08/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 Trúng  ĐUÔI 7
20/08/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 5 Trúng  ĐUÔI 5
19/08/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU
18/08/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 miss
17/08/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 miss
16/08/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 miss
15/08/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 Trúng ĐẦUĐUÔI 4
14/08/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng ĐẦUĐUÔI 4
13/08/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng ĐẦU 8
12/08/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦUĐUÔI 9
11/08/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 7
10/08/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦUĐUÔI 0
09/08/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦUĐUÔI 2
08/08/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng ĐẦU  6
07/08/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦUĐUÔI 6
06/08/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦUĐUÔI 8
05/08/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 Trúng ĐUÔI 1
04/08/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦUĐUÔI 2
03/08/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 Trúng ĐẦUĐUÔI 3
02/08/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 8
01/08/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦUĐUÔI 6