Home SOI CẦU VIPĐỀ ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

+Với thẻ nạp 500.000 VNĐ. các chuyên gia sẽ tư vấn cho anh chị nên đánh đầu đuôi nào.đảm bảo c.xác tuyệt đối hôm nay

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

 

Ngày Đầu – Đuôi Miền Bắc Kết Quả
HÔM NAY hot hot hot hot
17/08/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 miss
16/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Trúng đầu 8– Đuôi 7
15/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 miss
14/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng đầu 8– Đuôi 6
13/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu 4– Đuôi 9
12/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 Trúng đầu 7– Đuôi 7
11/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6
10/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
09/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
08/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
07/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng Đuôi 3
06/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 miss
05/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3– Đuôi 8
04/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
03/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng đầu 8– Đuôi 6
02/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3– Đuôi 8
01/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Trúng đầu 2– Đuôi 8
31/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3
30/07/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7– Đuôi 2
29/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 Trúng đầu 9– Đuôi 2
28/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 Trúng đầu 3– Đuôi 3
27/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng đầu 3– Đuôi 1
26/07/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5– Đuôi 6
25/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu 4
24/07/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Trúng đầu 7
23/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng đầu 8– Đuôi 6
22/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng đầu 9
21/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 Trúng đầu 6– Đuôi 8
20/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu 4– Đuôi 9
19/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
18/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đầu – Đuôi 9
17/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu – Đuôi 3
16/07/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 Trúng đầu – Đuôi 1
15/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 Trúng đầu – Đuôi 0
14/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Trúng đầu 2
13/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng đầu – Đuôi 1
12/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 miss
11/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
10/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
09/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu – Đuôi 5
08/07/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 miss
07/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 Trúng đầu 6
06/07/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Trúng đầu – Đuôi 4
05/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 Trúng đầu – Đuôi 5
04/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
03/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu – Đuôi 0
02/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Trúng đầu – Đuôi 7
01/07/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 Trúng đầu – Đuôi 7
30/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng đầu – Đuôi 2
29/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng đầu 8
28/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 Trúng đầu – Đuôi 4
27/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng đầu – Đuôi 8
26/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 Trúng đầu – Đuôi 2
25/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng đầu – Đuôi 3
24/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu – Đuôi 9
23/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 6 Trúng đầu – Đuôi 6
22/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng đầu – Đuôi 3
21/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 Trúng đầu – Đuôi 7
20/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu – Đuôi 5
19/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss
18/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3
17/06/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu – Đuôi 4
16/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng đầu – Đuôi 8
15/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu – Đuôi 5
14/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu – Đuôi 3
13/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 Trúng đầu – Đuôi 7
12/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 Trúng đầu – Đuôi 9
11/06/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng đầu – Đuôi 4
10/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 miss
09/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss
08/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
07/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng Đuôi 2
06/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 7
05/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng Đuôi 5
04/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 8
03/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 Trúng đầu – Đuôi 0
02/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng Đuôi 5
01/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss