Home SOI CẦU VIPĐỀ ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

+Với thẻ nạp 500.000 VNĐ. các chuyên gia sẽ tư vấn cho anh chị nên đánh đầu đuôi nào.đảm bảo c.xác tuyệt đối hôm nay

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

 

Ngày Đầu – Đuôi Miền Bắc Kết Quả
HÔM NAY hot hot hot hot
20/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu – Đuôi 5
19/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss
18/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3
17/06/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu – Đuôi 4
16/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng đầu – Đuôi 8
15/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu – Đuôi 5
14/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu – Đuôi 3
13/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 Trúng đầu – Đuôi 7
12/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 Trúng đầu – Đuôi 9
11/06/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng đầu – Đuôi 4
10/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 miss
09/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss
08/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
07/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng Đuôi 2
06/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 7
05/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng Đuôi 5
04/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 8
03/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 Trúng đầu – Đuôi 0
02/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng Đuôi 5
01/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss
31/05/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng đầu – Đuôi 4
30/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6
29/05/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 miss
28/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu – Đuôi 8
27/05/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Trúng đầu 0– Đuôi 8
26/05/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Trúng đầu 7– Đuôi 3
25/05/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng đầu 9- Đuôi 8
24/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 7- Đuôi 6
23/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
22/05/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss
21/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 1- Đuôi 1
20/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 7
19/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 miss
18/05/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 miss
17/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
16/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 7- Đuôi 0
15/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 1- Đuôi 6
14/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
13/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 3- Đuôi 6
12/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 8
11/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 0- Đuôi 4
10/05/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng đầu 1- Đuôi 0
09/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6
08/05/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
07/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6
06/05/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 miss
05/05/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Trúng đầu 8- Đuôi 2
04/05/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng đầu 0- Đuôi 1
03/05/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng đầu 0- Đuôi 2
02/05/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng đầu 7- Đuôi 9
01/05/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5- Đuôi 6
30/04/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Trúng đầu 1- Đuôi 4
29/04/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 miss
28/04/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 Trúng Đuôi 6
27/04/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 miss
26/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng Đầu 8
25/04/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 Trúng Đuôi 0
24/04/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 7 miss
23/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 6- Đuôi 9
22/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 6- Đuôi 8
21/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 6
20/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 6- Đuôi 1
19/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 8
18/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 2- Đuôi 2
17/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 6
16/04/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Trúng đầu 4- Đuôi 6
15/04/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 Trúng đầu 5- Đuôi 2
14/04/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 miss
13/04/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 miss
12/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 1
11/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 6 – Đuôi 5
10/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 8 – Đuôi 8
09/04/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
08/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 Trúng đầu 3
07/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 9- Đuôi 8
06/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 miss
05/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 Trúng đầu 9
04/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng đầu 8
03/04/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 miss
02/04/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1
01/04/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 miss